ඩොමේන් නාමයක් ඇතුළත් කරන්න


← යාවත්කාලීන කිරීමට Click කරන්න

torobravos.co

torobravos.co වෙබ් අඩවියෙහි සමාලෝචනය

 සකසන ලද කාලය: මාර්තු 19 2019 17:01 PM

පැරණි සංඛ්යාලේඛන? යාවත්කාලීන කරන්න !


ලකුණු ගණන 50/100

SEO අන්තර්ගතය

ශීර්ෂය

Toro bravo watchesදිග : 18

කදිමයි, ඔබගේ මාතෘකාව අක්ෂර 10 ත් 70 අතර අගයක පවතී.
විස්තරය

Toro bravo watchesදිග : 18

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).
මූලපද

torobravos,toro bravo,toro bravo watches,torobravo watches,Toro bravo watches,intime watches,intime replicaහොඳයි, ඔබේ වෙබ් පිටුවෙහි මෙටා කීවර්ඩ්ස් ඇත.
Og Meta Properties මෙම වෙබ් පිටුව Og Properties භාවිතා කිරීමෙන් ලබාගත හැකි වාසිය ලබාගෙන නොමැත. මෙම Og Properties tags උපකාර වෙනවා සෝෂල් ක්‍රොරෝලර්ස්ලට ඔබගේ වෙබ් පිටුව හොඳින් ව්‍යුහගත කරීමට.
සිරස්තල
H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 20 0 0 0 0
 • [H1] Torobravo's replica watches
 • [H1] - Hot Products -
 • [H2] Royal Oak Diver 15710 with Display Caseback JF A3120
 • [H2] Carrera Calibre 1887 Chrono Leather White CAL1887 V6F
 • [H2] Carrera Calibre 1887 Chrono Ceramic Bezel Bracelet Black CAL1887 V6F
 • [H2] Submariner 116610 LN Black Ceramic 904L V9 1:1 Best Edition Black Dial Noob SA3135
 • [H2] Submariner 116610 LV Green Ceramic 904L V9 1:1 Best Edition Green Dial Noob SA3135
 • [H2] Rolex Submeriner Date Ceramic Bezel Full Gold Black Dial Bracelet BP MIYOTA 9015
 • [H2] Rolex DeepSea Sea-Dweller Ceramic bezel super rep V7 from Noob 2 colors (The best edition)
 • [H2] GMT-Master II 116710LN Black Ceramic Bezel Black Dial Bracelet A3186 Noob V7
 • [H2] RM023 Ceramic Bezel PVD/RU Eagle Black MY8125 Mod
 • [H2] RM011 NTPT Carbon Case Chronograph 1:1 Best Edition Crystal Skeleton Dial Rubber Strap A7750 KVF
 • [H2] Aqua Terra 150M James Bond Blue Bracelet A8507 Chang Rong Factory
 • [H2] Omega Seamaster 600M Black Ceramic Bezel Silver Number Black Dial Leather OMF A8900
 • [H2] Hublot Big Bang Skeleton Tourbillon RG
 • [H2] Breguet Jubilee Tourbillon 5 Days Diamond RG/LE
 • [H2] Breguet Jubilee Tourbillon 5 Days All Diamond RG/LE
 • [H2] Carrera Calibre 1887 Chrono Bracelet Black CAL1887 V6F
 • [H2] ABOUT US
 • [H2] INFOMATION
 • [H2] DISCOUNT
 • [H2] PAYMENT&SHIPMENT
පින්තූර මෙම වෙබ් පිටුවෙහි පින්තූර 22ක් හමුවී ඇත.

3 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML අනුපාතය අනුපාතය : 24%

Good, this page's ratio of text to HTML code is higher than 15, but lower than 25 percent.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe කදිමයි, මෙම වෙබ් පිටුවෙහි iframes හමුවී නොමැත.

URL Rewrite හොඳයි, ඔබගේ සබැඳි මිත්රශීලීයි!
Underscores in the URLs ඔබගේ URLs තුල underscores(_) අඩංගුවන බව අපට අනාවරණය වී ඇති අතර ඔබගේ වෙබ් පිටුව වඩාත් සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය(SEO) කිරීමට ඔබ underscore(_) වෙනුවට hyphens(-) භාවිතා කලයුතු වේ.
In-page links We found a total of 57 links including 0 link(s) to filesAnchor වර්ගය Juice
Contacts Us අන්තර් Passing Juice
My Account අන්තර් Passing Juice
My Wishlist අන්තර් Passing Juice
My Cart අන්තර් Passing Juice
Checkout අන්තර් Passing Juice
Log In අන්තර් Passing Juice
Royal Oak Diver 15710 with Display Caseback JF A3120 අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Carrera Calibre 1887 Chrono Leather White CAL1887 V6F අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Carrera Calibre 1887 Chrono Ceramic Bezel Bracelet Black CAL1887 V6F අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Submariner 116610 LN Black Ceramic 904L V9 1:1 Best Edition Black Dial Noob SA3135 අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Submariner 116610 LV Green Ceramic 904L V9 1:1 Best Edition Green Dial Noob SA3135 අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Rolex Submeriner Date Ceramic Bezel Full Gold Black Dial Bracelet BP MIYOTA 9015 අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Rolex DeepSea Sea-Dweller Ceramic bezel super rep V7 from Noob 2 colors (The best edition) අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
GMT-Master II 116710LN Black Ceramic Bezel Black Dial Bracelet A3186 Noob V7 අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
RM023 Ceramic Bezel PVD/RU Eagle Black MY8125 Mod අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
RM011 NTPT Carbon Case Chronograph 1:1 Best Edition Crystal Skeleton Dial Rubber Strap A7750 KVF අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Aqua Terra 150M James Bond Blue Bracelet A8507 Chang Rong Factory අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Omega Seamaster 600M Black Ceramic Bezel Silver Number Black Dial Leather OMF A8900 අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Hublot Big Bang Skeleton Tourbillon RG අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Breguet Jubilee Tourbillon 5 Days Diamond RG/LE අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Breguet Jubilee Tourbillon 5 Days All Diamond RG/LE අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
Carrera Calibre 1887 Chrono Bracelet Black CAL1887 V6F අන්තර් Passing Juice
Add to Wishlist අන්තර් Passing Juice
Add to Compare අන්තර් Passing Juice
About Payment අන්තර් Passing Juice
Guarantee&Refund අන්තර් Passing Juice
Sitemap අන්තර් Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud black wishlist bracelet add cart watches compare ceramic bezel dial
Keywords වල ඝනත්වය
මූලපදය අඩංගුව ශීර්ෂය මූලපද විස්තරය සිරස්තල
add 48
cart 19
wishlist 17
compare 16
black 10

භාවිත කිරීමේ හැකියාව

Url ඩොමේන් එක : torobravos.co
දිග : 13
Favicon Great, your website has a favicon.
ප්‍රින්ට් කිරීමේ හැකියාව Great. We have found a Print-Friendly CSS.
භාෂාව හොඳයි, ඔබේ ප්‍රකාශිත භාෂාව වන්නේ en.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

ලේඛනය

Doctype XHTML 1.0 Strict
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C වලංගුබව වැරදි : 72
අනතුරු ඇඟවීම් : 21
විද්‍යුත් තැපැල් පෞද්ගලිකත්වය Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
වේග උපක්‍රම
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවිය gzip තාක්ෂණයෙහි වාසිය ලබාගනී.

ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන ප්‍රශස්තිකරණය
ඇපල් නිරූපකය
Meta Viewport Tag
Flash content

ප්‍රශස්තිකරණය

XML Sitemap කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙහි XML sitemap එකක් අඩංගුවේ.

http://torobravos.co/sitemap.xml
Robots.txt http://torobravos.co/robots.txt

කදිමයි, ඔබගේ වෙබ් අඩවියෙහි robots.txt file එකක් ඇත.
විශ්ලේෂණ Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed ​​දර්ශනයන්


69 / 100    වේගය
  විසඳිය යුතුයි:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/mage/cookies.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/mage/translate.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/prototype/prototype.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/prototype/validation.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/builder.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/controls.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/dragdrop.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/effects.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/slider.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/varien/form.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/varien/js.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/codnitive/sidenav.css (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/css/custom.css (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/css/iphone.css (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/dnd.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/iphone.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/modernizr.js (12 hours)
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 15 blocking script resources and 3 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://www.torobravos.co/js/prototype/prototype.js
 • http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js
 • http://www.torobravos.co/js/prototype/validation.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/builder.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/effects.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/dragdrop.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/controls.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/slider.js
 • http://www.torobravos.co/js/varien/js.js
 • http://www.torobravos.co/js/varien/form.js
 • http://www.torobravos.co/js/mage/translate.js
 • http://www.torobravos.co/js/mage/cookies.js
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/modernizr.js
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/iphone.js
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/dnd.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/css/iphone.css
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/css/custom.css
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/codnitive/sidenav.css
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 310B (42% reduction).

 • Compressing http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js could save 310B (42% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.38 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 3.3KiB (19% reduction).

 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/css/iphone.css could save 2.3KiB (15% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/css/custom.css could save 594B (42% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/codnitive/sidenav.css could save 450B (38% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 24.5KiB (25% reduction).

 • Minifying http://www.torobravos.co/js/prototype/prototype.js could save 5.6KiB (16% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/controls.js could save 2.8KiB (33% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/prototype/validation.js could save 2.2KiB (27% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/varien/js.js could save 2.1KiB (35% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/iphone.js could save 2.1KiB (28% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/dnd.js could save 2.1KiB (43% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/effects.js could save 1.8KiB (21% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/dragdrop.js could save 1.7KiB (23% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/varien/form.js could save 987B (31% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/slider.js could save 670B (25% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/builder.js could save 582B (32% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/mage/cookies.js could save 556B (52% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/js/modernizr.js could save 546B (34% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/mage/translate.js could save 489B (66% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js could save 445B (59% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 30.4KiB (26% reduction).

 • Compressing http://www.torobravos.co/media/wysiwyg/footercontact.jpg could save 2.9KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/bg_gradient.png could save 2.7KiB (97% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/bg_gradient_retina.png could save 2.7KiB (97% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/custom/bg_header_retina.png could save 1.3KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlsub9015bp03_1.jpg could save 1.1KiB (21% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlsub904nf02_1.jpg could save 1KiB (21% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlgm0011_1.jpg could save 1KiB (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlsub904nf01_1.jpg could save 1,010B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/i_search_retina.png could save 994B (70% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tagca4314_1.jpg could save 984B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rldsv303_1.jpg could save 976B (19% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/m/omgs0057_1.jpg could save 971B (19% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/bg_shadow_retina.png could save 964B (88% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/b/hbrgtb01_1.jpg could save 962B (21% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tagca4309_1.jpg could save 960B (19% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/m/omgsat09_1.jpg could save 956B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/m/rm2302rg_1.jpg could save 949B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tagca4313_1.jpg could save 948B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/i_cart_retina.png could save 934B (55% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/breg006_1.jpg could save 929B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/breg005_1.jpg could save 925B (19% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/m/rm011_1.jpg could save 911B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/p/aproojf76_1.jpg could save 908B (20% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/i_menu_retina.png could save 866B (84% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/custom/arrow_retina.png could save 851B (78% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/bg_divider_retina.png could save 780B (76% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/iphone/images/custom/bg_logo_retina.png could save 281B (14% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.


99 / 100    පරිශීලක අත්දැකීම්
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="/aboutus">About US</a> and 4 others are close to other tap targets.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  4 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


81 / 100    වේගය
  විසඳීමට සලකා බලන්න:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 310B (42% reduction).

 • Compressing http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js could save 310B (42% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/mage/cookies.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/mage/translate.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/prototype/prototype.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/prototype/validation.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/builder.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/controls.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/dragdrop.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/effects.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/slider.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/varien/form.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/varien/js.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/js/varien/menu.js (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/codnitive/sidenav.css (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/widgets.css (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/pc/css/print.css (12 hours)
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/pc/css/styles.css (12 hours)
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Reduce server response time
In our test, your server responded in 0.40 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 5.8KiB (26% reduction).

 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/pc/css/styles.css could save 4.3KiB (23% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/widgets.css could save 606B (50% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/pc/css/print.css could save 470B (63% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/codnitive/sidenav.css could save 450B (38% reduction) after compression.
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 20.5KiB (24% reduction).

 • Minifying http://www.torobravos.co/js/prototype/prototype.js could save 5.6KiB (16% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/controls.js could save 2.8KiB (33% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/prototype/validation.js could save 2.2KiB (27% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/varien/js.js could save 2.1KiB (35% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/effects.js could save 1.8KiB (21% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/dragdrop.js could save 1.7KiB (23% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/varien/form.js could save 987B (31% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/varien/menu.js could save 720B (50% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/slider.js could save 670B (25% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/builder.js could save 582B (32% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/mage/cookies.js could save 556B (52% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/mage/translate.js could save 489B (66% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js could save 445B (59% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 13 blocking script resources and 3 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://www.torobravos.co/js/prototype/prototype.js
 • http://www.torobravos.co/js/lib/ccard.js
 • http://www.torobravos.co/js/prototype/validation.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/builder.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/effects.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/dragdrop.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/controls.js
 • http://www.torobravos.co/js/scriptaculous/slider.js
 • http://www.torobravos.co/js/varien/js.js
 • http://www.torobravos.co/js/varien/form.js
 • http://www.torobravos.co/js/varien/menu.js
 • http://www.torobravos.co/js/mage/translate.js
 • http://www.torobravos.co/js/mage/cookies.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/default/pc/css/styles.css
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/widgets.css
 • http://www.torobravos.co/skin/frontend/base/default/css/codnitive/sidenav.css
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 26.3KiB (18% reduction).

 • Compressing http://www.torobravos.co/media/wysiwyg/ad.jpg could save 3.1KiB (25% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlsub9015bp03_1.jpg could save 1.7KiB (18% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlgm0011_1.jpg could save 1.5KiB (16% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlsub904nf01_1.jpg could save 1.5KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rlsub904nf02_1.jpg could save 1.5KiB (18% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tagca4309_1.jpg could save 1.5KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/m/omgsat09_1.jpg could save 1.5KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tagca4314_1.jpg could save 1.5KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/breg005_1.jpg could save 1.4KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tagca4313_1.jpg could save 1.4KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/breg006_1.jpg could save 1.4KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/l/rldsv303_1.jpg could save 1.4KiB (16% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/m/omgs0057_1.jpg could save 1.4KiB (16% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/m/rm2302rg_1.jpg could save 1.4KiB (17% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/p/aproojf76_1.jpg could save 1.4KiB (18% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/m/rm011_1.jpg could save 1.4KiB (18% reduction).
 • Compressing http://www.torobravos.co/media/catalog/product/cache/1/small_image/193x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/b/hbrgtb01_1.jpg could save 1.3KiB (17% reduction).
නිවැරදි කරන ආකාරය පෙන්වන්න
  3 Passed Rules
විස්තර පෙන්වන්න
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.